fbpx

Fundusze Europejskie

Informujemy, iż przedsiębiorstwo MĄCZKA GROUP Sp. k. zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap II

pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI MACZKA GROUP W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa MĄCZKA GROUP Sp. k. na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • poszerzenie oferty o piec na pellet przeznaczony do saun,
 • poszerzenie oferty o siłownie zewnętrzne,
 • poszerzenie oferty o małą architekturę przydomową,
 • wdrożenie działań w obrębie innowacji produktowej oraz uruchomienie produkcji nowych innowacyjnych produktów,
 • wdrożenie działań w obrębie nowych marek konsumenckich,
 • wyodrębnienie nowych stanowisk w spółce i utworzenie nowych działów,
 • wyposażenie ciągu technologicznego celem produkcji nowych produktów.

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

 1. Wdrożenie do oferty pieców na pellet przeznaczonych do saun.
 2. Wdrożenie do oferty siłowni zewnętrznych.
 3. Wdrożenie do oferty małej architektury przydomowej.
 4. Stworzenie dwóch nowych marek konsumenckich.
 5. Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy.
 6. Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

Wartość projektu: 4 344 887,88 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 895 809,20 PLN

—————————————————————————————————–

1. Wzrost konkurencyjności spółki Mączka Group w wyniku wdrożenia wyników prac B+R

2. Wzrost konkurencyjności spółki Maczka Group w wyniku wdrożenia strategii wzorniczej

3. Zapytanie ofertowe nr 1/UD/M G dot. realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem produktów – siłowni zewnętrznych

4. Zapytanie ofertowe nr 2/UD/M G dot. realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem produktów – pieca na pellet i elementów małej architektury

5. Zapytanie ofertowe nr 3/DST/MG dot. dostawy środków trwałych tj. laser do rur i profili

6. Informacja o wynikach postepowania ofertowego nr 3/DST/MG dot. dostawy środków trwałych tj. laser do rur i profili

7. Zapytanie ofertowe nr 4/UD/MG dot. realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem produktów – pieca na pellet i elementów małej architektury

8. Informacja o wynikach postepowania ofertowego nr 4/UD/MG dot. realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem produktów – pieca na pellet i elementów małej architektury

9. Zapytanie ofertowe nr 5/UD/MG. dot. realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem produktów – siłowni zewnętrznych

10. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 5/UD/MG dot. realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem produktów – siłowni zewnętrznych

11. Zapytanie ofertowe nr 6/UD/MG dot. realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem produktów – siłowni zewnętrznych

12. Zapytanie ofertowe nr 7/UD/MG dot. realizacji usług doradczych związanych z zaprojektowaniem działań związanych z marką.

13. Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 6/UD/MG dot. realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem produktów – siłowni zewnętrznych.

14. Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 7/UD/MG dot. realizacji usług doradczych związanych z zaprojektowaniem działań związanych z marką.

15. Internacjonalizacja MŚP

16. Zapytanie ofertowe nr 1/MG/LINIA dot. dostawy linii technologicznej do produkcji magazynu ciepła

17. Informacja o wynikach postepowania ofertowego nr 1/MG/LINIA dot. dostawy linii technologicznej do produkcji magazynu ciepła.

18. Kocioł Comfort K

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Mączka Group Sp. K.

Pustków 385b
39-205 Pustków

[+48] 14 658 42 00
biuro@maczkagroup.pl

Wyceny usług:
a.rembisz@maczkagroup.pl
[+48] 608 592 029

NIP 872-242-66-75
REGON 385169634
KRS 0000808846

Formularz kontaktowy


Scroll to Top