fbpx

MĄCZKA GROUP Sp. k., Pustków 385 B, 39-205 Pustków zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na zaprojektowaniu produktów – pieca na pellet i elementów małej architektury w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI MĄCZKA GROUP W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0003/21.

ZAŁĄCZNIKI:

a) Zapytanie ofertowe nr 2/UD/MG.

b) Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.

c) Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

d) Wzór oświadczenia o dysponowaniu zespołem osób spełniających warunki wskazane w zapytaniu ofertowym – Załącznik nr 3.

e) Wzór zestawienia potwierdzającego doświadczenie w projektowaniu produktów z metalu – Załącznik nr 4.

f) Wzór zestawienia potwierdzającego doświadczenie w realizacji zleceń związanych z projektowaniem produktów o wartości min. 30 tys. PLN netto – Załącznik nr 5.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Mączka Group Sp. K.

Pustków 385b
39-205 Pustków

[+48] 14 658 42 00
biuro@maczkagroup.pl

NIP 872-242-66-75
REGON 385169634
KRS 0000808846

Formularz kontaktowy


Scroll to Top