fbpx

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu www: maczkagroup.pl
1.2. Operatorem serwisu i administratorem danych osobowych jest Mączka Group Sp.K. z siedzibą pod adresem Pustków 385B, 39-205 Pustków.
1.3. Adres poczty elektronicznej do kontaktu: biuro@maczkagroup.pl
1.4. Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w serwisie.
1.5. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
1.6. Administrator przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika w związku z korzystaniem z serwisu maczkagroup.pl. Przetwarzanie podanych danych odbywa się w celu:
• obsługi zapytania ofertowego wysłanego za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą,
• obsługi zgłoszenia reklamacyjnego wysłanego za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą,
• obsługi zgłoszenia rejestracji urządzenia wysłanego za pomocą właściwego formularza – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą,
• dochodzenia należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
1.7. Przeglądanie zawartości serwisu nie wymaga podawania danych osobowych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.
1.8. Wobec użytkowników serwisu mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
1.9. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

2. Techniki automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowanie)

2.1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie za pomocą Google Analytics oraz Google Search Console. Informacje pozyskiwane w ten sposób są całkowicie zanonimizowane i nie są przekazywane dalej.
2.2. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
2.3. Operator korzysta z piksela Facebooka, co służy do pozyskiwania danych statystycznych.

3. Pliki cookies

3.1. Serwis maczkagroup.pl korzysta z plików cookies.
3.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
3.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
3.4. Użytkownik może wyłączyć stosowanie plików cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Mączka Group Sp. K.

Pustków 385b
39-205 Pustków

[+48] 14 658 42 00
biuro@maczkagroup.pl

NIP 872-242-66-75
REGON 385169634
KRS 0000808846

Formularz kontaktowy


Scroll to Top