fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/MG dot. dostawy środków trwałych tj. laser do rur i profili

MĄCZKA GROUP Sp. k., Pustków 385 B, 39-205 Pustków zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci lasera do rur i profili w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI MACZKA GROUP W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0003/21.

ZAŁĄCZNIKI:
a) Zapytanie ofertowe nr 3/DST/MG.
b) Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
c) Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Mączka Group Sp. K.

Pustków 385b
39-205 Pustków

[+48] 14 658 42 00
biuro@maczkagroup.pl

NIP 872-242-66-75
REGON 385169634
KRS 0000808846

Formularz kontaktowy


Scroll to Top