fbpx

Informujemy, że MACZKA GROUP sp. k. realizuje projekt pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VENMA NATALIA MĄCZKA NA WYBRANYCH RYNKACH DOCELOWYCH” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

Nazwa Beneficjenta: MACZKA GROUP sp. k.

Nazwa projektu: „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VENMA NATALIA MĄCZKA NA WYBRANYCH RYNKACH DOCELOWYCH”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wprowadzenie produktów na rynki: niemiecki, francuski i włoski.

Wydatki ogółem: 575 640 PLN

Wydatki kwalifikowane: 468 000 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 397 800 PLN

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Mączka Group Sp. K.

Pustków 385b
39-205 Pustków

[+48] 14 658 42 00
biuro@maczkagroup.pl

NIP 872-242-66-75
REGON 385169634
KRS 0000808846

Formularz kontaktowy


Scroll to Top