fbpx

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 5/UD/MG dot. realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem produktów – siłowni zewnętrznych

MĄCZKA GROUP Sp. k., Pustków 385 B, 39-205 Pustków przekłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania ofertowego na realizację usługi doradczej polegającej na zaprojektowaniu produktów – siłowni zewnętrznych w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI MACZKA GROUP W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0003/21.

Załączniki:
1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 5/UD/MG.

Scroll to Top